AUSSTELLUNGEN 2019

Nat. Dogshow Avignon (F), 21.09.

Bojarushka Dymka iz Chopjor

Offene Klasse

Exc. 1, CACS, BOB

CACS SHOW DIJON (F), 31.08.

Bojarushka Dymka iz Chopjor

Offene Klasse

Exc. 1, CACS, BOB

 

CACIB SHOW DIJON (F), 01.09.

Bojarushka Dymka iz Chopjor

Championklasse

Ex. 1, CACIB, BOS

DOGSHOW ARSLEV (DK), 30.06.

Chernika Soffie Lana iz Chopjor

 

Babyklasse

VV1, BEST BABY

INT. DOGSHOW LYON (F), 19.05.

Bojarushka Dymka iz Chopjor

 

Offene Klasse

Exc. 2

INT. DOGSHOW DOLE (F), 31.03.

Bojarushka Dymka iz Chopjor

 

Offene Klasse

Exc. 1, CACS, CACIB, BOB!!!

 

INT. DOGSHOW MOUSCRON (F), 17. März

Bojarushka Dymka iz Chopjor

 

Offene Klasse

Exc. 1, CACS, CACIB, BOS!!!

 

SUPREME WINTER SHOW TAULOV (DK)

Bolshaya Cara iz Chopjor

 

Offene Klasse, 26.01.

Exc. 1, CC, CAC, BOS

 

Offene Klasse, 27.01.

Exc. 1, CC, CAC

 

INT. DOG SHOW PARIS (F)

Bojarushka Dymka iz Chopjor

 

Offene Klasse, 12.01.

Exc. 1, CACS

 

Offene Klasse, 13.01.

Exc. 1, CACS

 

INT.  DOGSHOW TROYES (F), 03. Januar

Bojarushka Dymka iz Chopjor

 

Offene Klasse

Exc. 1, CACS, CACIB, BOB!!!